Liên hệ

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại văn phòng trung tâm

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Địa chỉ : Đường Nguyễn Quyền – Khu AT – Đồng Đế - Vĩnh Hải – Nha Trang

Điện thoại : 0258.3540087

Email: giaoduchoanhap@sptwnt.edu.vn