Liên hệ

 Mọi chi tiết xin liên hệ tại văn phòng trung tâm

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Địa chỉ : Đường Nguyễn Quyền – Khu AT – Đồng Đế - Vĩnh Hải – Nha Trang
Điện thoại : 0258.3540087
Website: http://tttvhtgiaoducdacbiet.sptwnt.edu.vn
Email: ttgiaoducdacbiet@sptwnt.edu.vn