Nhân sự

ttgddb
 

Vũ Duy Chinh

Chức vụ (Chức danh): Phó giám đốc phụ trách trung tâm, Giảng viên chính

Email: vdchinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0988802910

 
ttgddb
 

Lý Thụy Huyền Nhung

Chức vụ (Chức danh): Phó giám đốc, Giảng viên

Email: lhnhung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0905147732

 
ttgddb
 

Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: ntkdung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:0369070907

 
ttgddb
 

Nông Ngọc Quyên

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: quyenngoc1510@gmail.com

Điện thoại:0369070907

 
ttgddb
 

Nguyễn Thị Dung

Chức vụ (Chức danh): Nhân viên

Email: dungnguyen19031999@gmail.com

Điện thoại:0379781695