Tin tức -Sự kiện

Tổ chức các hoạt động tư vấn và can thiệp trẻ cho sinh viên kiến tập

Ngày đăng: 14/12/2020 -10:09:44 AM

Kiến tập sư phạm là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, là cơ hội để sinh viên ngành giáo dục đặc biệt được tiếp xúc với thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời được bồi dưỡng, phát triển tình cảm nghề nghiệp: tình cảm yêu nghề, yêu trẻ và gắn bó với nghề. Trung tâm tư vấn và Giáo dục đặc biệt ngoài việc tổ chức các hoạt động can thiệp cho trẻ và tư vấn phụ huynh chính còn là nơi tổ chức các hoạt động kiến tập cho sinh viên ngành giáo dục đặc biệt được quan sát và thâm nhập thực tiễn ngành học. 
Trong quá trình học lý thuyết với các học phần: Nhập môn giáo dục đặc biệt, can thiệp sớm, chẩn đoán và đánh giá trong giáo dục đặc biệt, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khó khăn về thể chất và tinh thần … sinh viên có thể tới trung tâm kiến tập thường xuyên và kiến tập bộ môn để dễ hình dung các dấu hiệu nhận biết về các dạng tật khác nhau của trẻ cũng như có điều kiện sử dụng các công cụ chẩn đoán, đánh giá mức độ, khả năng của trẻ với các dạng tật khác nhau, phương pháp thực hiện một buổi tư vấn phụ huynh của trẻ khiếm thính, trẻ khó khăn về ngôn ngữ hoặc khuyết tật trí tuệ…Đối với học phần Quản lý cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật, SV có thể tới Trung tâm để thực hành cách thiết kế và tạo dựng môi trường phòng học dạy tiết cá nhân cho trẻ cũng như cách sắp xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với đặc thù dạy trẻ các dạng tật khác nhau. Thông qua các giờ kiến tập, sinh viên có điều kiện tiếp xúc với phụ huynh của trẻ. Qua trao đổi, tiếp xúc với phụ huynh cũng là cơ hội để các em sẽ có những cảm thông sâu sắc với những khó khăn với trẻ và gia đình, giúp các em có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, có định hướng về hoạt động nghề nghiệp trong tương lai và gắn bó với nghề mà mình đã chọn - một nghề học có ý nghĩa nhân văn sâu sắc./. 
Một số hình ảnh của đợt kiến tập
sptwnt
sptwnt
sptwnt
 

Người đưa tin: Vũ Duy Chinh

Tin cùng loại